Ölçü : 140 cm – 43 cm
Güvenlik Alanı : 1.5 m – 0.5 m
Gerekli Alan : 1 m2
Yükseklik : 78 cm
Kullanıcı Yaşı : 2-4 Yaş
Hammadde : Polietilen – Fiberglass